Activiteiten & Actueel
JAARVERSLAG 2017 GROEI & BLOEI AFDELING TILBURG E.O.

In bestuurlijk opzicht is 2017 een goed jaar geweest voor onze afdeling. We kunnen aan onze leden drie nieuwe bestuursleden voordragen: een penningmeester, een bestuurslid dat zich gaat bezighouden met de coördinatie van het activiteitenprogramma en een algemeen bestuurslid. Daarmee hebben we dan meteen zes bestuursleden en kunnen alle uit te voeren taken goed verdeeld worden. Wij zijn daar als bestuur ook heel erg blij mee. We zijn echter niet zo maar tevreden. We blijven wel hopen op het verlenen van hand- en spandiensten door onze leden bij alle mogelijke activiteiten die daar om vragen! We zullen tijdens de komende jaarvergadering op passende wijze afscheid nemen van Diny Swinkels, die toch jarenlang met enorme inzet onze afdeling draaiende heeft weten te houden.

Ook op het gebied van de activiteiten was het een goed jaar:-
- 21 januari
winterwandeling Riels Hoefke o.l.v. boswachter Wim de Jong (24 deelnemers)
- 15 februari jaarvergadering met film over de tuinreis en aansluitend lezing over Vlinders in de tuin (Vlinderstichting)
- 16 maart excursie naar Champignonkwekerij de Brouwer in Goirle (25 deelnemers)
- 25 maart ZNKB, waaraan twee van onze leden hebben deelgenomen
- 21 april bezoek Ambrosiushoeve in Hilvarenbeek (35 deelnemers)
- 19 mei bezoek Aspergekwekerij van Iersel in Udenhout (10 deelnemers)
- 10 tot en met 17 juni: Nationale Tuinweek. Wij hadden onze activiteiten geconcentreerd op 16 en 17 juni met activiteiten in Goirle rondom 'De Tuin' én deelname aan de tegelactie van Intratuin (26 tegels). De samenwerking met het  Biodiversiteitsteam en de Heemkundekring Goirle is prima bevallen. We hebben weer wat meer naamsbekendheid verworven
- 8 juli bezoek De Vaartse Hof in Dongen-Vaart (15 deelnemers)
- 28 augustus waren we present met een PR-stand op de Open Tuindag van Bloemencultuurvereniging St. Franciscus. Dat leverde publiciteit op en minstens één nieuw lid
- 2 september bezoek Fruithof Belle-Fleur in Liempde (15 deelnemers)
- 7 oktober bezoek Naturentuin in Goirle (11 deelnemers)
- 6 oktober deelname van twee van onze leden aan het Nederlands Kampioenschap Bloemschikken. Ralf van Asten werd derde!
- 9 november lezing door Marc Siepman: 'Alle kleine beestje helpen' (aantal bezoekers 25, waaronder 5 niet-leden)
- de voor december geplande kerstworkshop hebben we niet laten doorgaan. In het voorjaar zal ter vervanging daarvan een bloemschikworkshop plaatsvinden met als thema: voorjaar.

Belangrijk is het om hier te vermelden dat in 2017 twee cursussen bloemschikken zijn gegeven. In Goirle (8 deelnemers) door Christine v.d. Sande en in Tilburg (14 deelnemers) door Diana Verbrugh. Zo mogelijk, willen we in 2018 een cursus opzetten voor beginners. Er zijn dan minimaal 8 deelnemers nodig. Misschien dat onze leden nog liefhebbers weten? Jammer is wel, dat het aantal leden van onze afdeling blijft dalen. Dit jaar gingen we van 237 naar 229 leden. Overigens is dat geen uniek verschijnsel voor Groei & Bloei. Maar daarmee dalen wel de vaste inkomsten vanuit Zoetermeer. We ebben een financiële buffer, maar daarvan kunnen we niet blijven snoepen om activiteiten te financieren. We gaan
inzetten op ledenwerving. Dat kan tijdens het tuinenweekend in juni én door acte de présence te geven bij activiteiten van verenigingen als volkstuinen e. d. We houden ons aanbevolen voor nog meer ideeën! Ton van den Boom, secretaris

 

 

 

meer
21
Jan
Kruiden en appelmoes - Blik op de Tuin 884
15
Jan
Vergeten smaakmakers en paradijskorrels (Blik op de Tuin - 884)