Activiteiten & Actueel

Jaarvergadering 2017

DE JAARVERGADERING vind plaats op woensdag 21 februari 2018

WIJKCENTRUM DE BACK, Schout Backstaat 33, 5037 MJ Tilburg. Aanvang 19.30 uur. Dit is dus de locatie
waar we al een keer eerder te gast zijn geweest in 2016. Parkeren kan in de Schout Backstraat en de Burgemeester Rauppstraat. Als het druk wordt ook op het kerkplein
aan de Vierwindenlaan.

Agenda

 

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen van de jaarvergadering op 15 februari 2017
 3.  Jaarverslag van de secretaris (zie Nieuwsbrief februari 2018)
 4. Jaarverslag van de penningmeester en andere financiële zaken
 5. Bestuursverkiezing:
  a. het bestuur stelt voor Ria Romein te kiezen als algemeen bestuurslid
  b. het bestuur stelt voor Thérèse Sparidaens te kiezen als bestuurslid coördinatie activiteitenprogramma
  c. het bestuur stelt voor Theo Cuijpers te kiezen als penningmeester
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

PAUZE (15 minuten) daarna volgt een lezing over 'Beleving van kleur in de tuin' door Martje van den Bosch

 

 

meer
12
Nov
Vergane glorie - Blik op de tuin 875
11
Nov
hoe krijg ik bijzondere vogels in de tuin