Tilburg

In 2023 bestaat onze afdeling 125 jaar!

OPROEP

Wie wil zich inzetten voor Groei & Bloei Tilburg 2023?
In 2023 viert onze afdeling haar 125-jarig bestaan. Tijdens de jaarvergadering is een aantal ideeën geïnventariseerd, die er aan kunnen bijdragen om dit jubileum extra luister bij te zetten. Maar meer of andere ideën zijn welkom! Als bestuur hebben we ervoor gekozen, om geen eenmalige grote activiteit te organiseren maar het activiteitenprogramma van 2023 een bijzonder cachet te geven met diverse activiteiten in de loop van het jaar, zodat iedereen die dat wil mee kan doen.
Dit alles alleen maar door de programmacommissie of het bestuur laten organiseren, lijkt ons een beetje te veel voor deze paar mensen die toch al veel hooi op hun vork moeten nemen. We zijn dan ook op zoek naar 2 of 3 enthousiaste leden, die zich willen inzetten om samen met de programmacommissie iets bijzonders te maken van dat jubileum.
Omdat het om een éénmalige activiteit gaat en de werkzaamheden dus goed afgebakend zijn, denken wij dat er zeker een paar mensen te vinden zouden moeten zijn om dit klusje te klaren. Er is extra geld beschikbaar voor dat jubileumjaar, zodat bij het opzetten van het programma niet elk dubbeltje hoeft te worden omgedraaid. Als je belangstelling hebt, meld het dan aan bij de secretaris: Ton van den Boom, tel. 013 45 53 891 of ajmvdboom(at)home.nl.
De brainstormsessie leverde onder andere de volgende input op voor het jubileumjaar 2023 (het jaar waarin onze afdeling 125 jaar bestaat):
• Het jaarprogramma in het jubileumjaar een bijzonder cachet geven door speciale activiteiten, waardoor iedereen er aan mee kan doen
• Boom schenken aan Wilhelminapark of dorp in omgeving Tilburg
• ZNK Bloemschikken naar Tilburg, samen met andere afdeling
• Geschiedenis van onze afdeling in kaart brengen ‘op ludieke wijze’
• Bezoek Floriade in 2022, educatief. Als ‘voorproefje’
• Bruno Bluhm lezing / diapresentatie of iets dergelijks
• Kasteel Loon op Zand: een activiteit opze:en
• Meerdaagse reis naar Engeland, educatief
• Zoeken naar de mooiste tuin in Tilburg
• Keukenhof bezoeken
• Rondleiding De Efteling
• Bomenexcursie
• Natuurmuseum Tilburg
• Tuinreis, meerdaags eventueel
• Rob Verreijken lezing, of Romke van de Kaa
• Zoeken naar en bezoeken van de pareltjes in de gemeenten waarin onze leden wonen: de vennen in Oisterwijk, Vrijthof in Hilvarenbeek, Piushaven Tilburg, Schotelpad in Esbeek

Ton van de Boom