Tilburg

Plannen voor 2022 !

  • We beginnen met de welhaast traditionele winterwandeling in januari. Deze keer op de Regte Hei in Goirle. En uiteraard proberen we er een feestelijk tintje aan te geven.
  • Er zijn twee lezingen gepland, één in het voorjaar en één in het najaar, hiervoor nodigen we twee bekende Nederlanders met groene vingers uit. We zoeken naar thema’s, die op dit moment relevant zijn. Bijvoorbeeld iets over de tuin die tegen klimaatontwikkelingen moet kunnen: droge zomers en toch ook natte voeten. Of een lezing over allerlei soorten tuinen. Nog anders kan het zijn als het gaat over de verborgen stadstuin of vormgeving in het groen. Wat het precies gaat worden is nog een verrassing, maar interessant zal het zeker zijn!
  • We gaan ook op reis. De voorbereidingen zijn al volop aan de gang. Eind mei willen we met de bus naar het Arboretum in Kalmthout (België) in combinatie met een bezoek aan de Heemtuinen in Rucphen. Begin september gaan we dan, weer met de bus natuurlijk, naar de Floriade in Almere. Houd er dus alvast rekening mee: geen vakantie plannen in die periodes. Een eigen bijdrage is wel iets waar u rekening mee moet houden.
  • Vanzelfsprekend hebben we oog voor de vele bloemschikkers die onze vereniging herbergt. We hebben iemand gevonden die in december op interessante wijze iets kan vertellen over kerstbloemschikken. En wel tijdens een op de praktijk gerichte workshop.
  • De programmacommissie heeft, in overleg met het bestuur, in een aantal gemeenten rond Tilburg een leuke en informele activiteit gepland. Zo kunnen ook leden van buiten Tilburg op een makkelijke manier meegenieten en nader kennis maken met elkaar en met bestuursleden. Hopelijk levert dat dan ook weer interessante onderlinge contacten op.
  • Tevens wordt bekeken of er een mooi verhaal is te maken over (een deel van) onze ongetwijfeld rijke historie.

In 2022 bestaat onze afdeling 125 jaar!

OPROEP

Wie wil zich inzetten voor Groei & Bloei Tilburg 2022?
In 2022 viert onze afdeling haar 125-jarig bestaan. Tijdens de jaarvergadering is een aantal ideeën geïnventariseerd, die er aan kunnen bijdragen om dit jubileum extra luister bij te zetten. Maar meer of andere ideën zijn welkom! Als bestuur hebben we ervoor gekozen, om geen eenmalige grote activiteit te organiseren maar het activiteitenprogramma van 2022 een bijzonder cachet te geven met diverse activiteiten in de loop van het jaar, zodat iedereen die dat wil mee kan doen.
Dit alles alleen maar door de programmacommissie of het bestuur laten organiseren, lijkt ons een beetje te veel voor deze paar mensen die toch al veel hooi op hun vork moeten nemen. We zijn dan ook op zoek naar 2 of 3 enthousiaste leden, die zich willen inzetten om samen met de programmacommissie iets bijzonders te maken van dat jubileum.
Omdat het om een éénmalige activiteit gaat en de werkzaamheden dus goed afgebakend zijn, denken wij dat er zeker een paar mensen te vinden zouden moeten zijn om dit klusje te klaren. Er is extra geld beschikbaar voor dat jubileumjaar, zodat bij het opzetten van het programma niet elk dubbeltje hoeft te worden omgedraaid. Als je belangstelling hebt, meld het dan aan bij de secretaris: Ton van den Boom, tel. 013 45 53 891 of ajmvdboom(at)home.nl.
Ton van de Boom