Tilburg

Rondleiding Spoorpark Tilburg

Wát een goede opkomst! Op de eerste vrijdagmiddag in juni bezochten we met zo’n 40 mensen het drie jaar oude Spoorpark, ons eigen Central Parc in Tilburg!
Onze gidsen vertelden met veel enthousiasme over het ontstaan van dit bijzondere burgerinitiatief, dat in relatief korte tijd is ontwikkeld. Er is rekening gehouden met de cultuurhistorische kwaliteiten, ecologie en groenstructuur, voorzieningen voor recreatie en sport én het terugbrengen van water in de stad. Met een beek van 230 meter lang is dat zeker gelukt. We zagen dat jong en oud vertier vindt in het Spoorpark.
Natuurlijk bekeken we ook nog even de Cornus kousa var. Chinensis, die we dit voorjaar aanplantten in het park vanwege het 125 jarig bestaan van onze vereniging.Gids Marcel Andries en groenvrijwilliger Bert vertelden over de werking van het ingenieuze watersysteem in het park en het helofytenfilter; beplanting die het water filtert. Rechts en links ging er een onop-vallende putdeksel even open en konden we de technische ruimten zien, die zich onder het maaiveld bevinden.
Behalve de vele bomen en heesters en de prachtige vaste plantenborders bij het T-huis, groeien er in het park zo’n 165 wilde planten. Het Spoorpark is zelfs één van de vier plaatsen in Nederland waar het duizendguldenkruid groeit!
Gids en mede initiatiefneemster Lucy Bathgate vertelde enthousiast over dit burgerinitiatief waar ze niet gauw over uitgepraat raakt. Het héle verhaal over het verwezenlijken van haar droom is zeer de moeite waard! Willem Alexander reisde er zelfs voor naar Tilburg: Lucy Bathgate, waterdrager van het Spoorpark in Tilburg - Nattigheid
Na afloop van de rondleidingen hadden we een gezellige nazit bij restaurant Karakter, waar we het allemaal eens waren over een ding: Het was een interessante excursie in een prachtig park!
Voor wie niet in de gelegenheid was: een bezoekje op een ander moment is zeker aan te raden! Op de website is veel interessante informatie te lezen: Spoorpark Tilburg.
En heeft u nog wat tijd over, het Spoorpark kan altijd vrijwilligers gebruiken! Arianne Verhoeven

Busreis naar het Arboretum in Kalmthout en Ruphen

Op woensdagochtend 25 mei vertrokken we met 37 personen in de bus naar Kalmthout voor een bezoek aan het Arboretum daar. Na een kop koffie met iets lekkers werd de groep in tweeën gedeeld en startte de rondleiding met een gids.
De geschiedenis van Arboretum Kalmthout gaat terug tot 1856, als de Antwerpse boomkweker Charles Van Geert in Kalmthout start met een proefterrein voor zijn kwekerij in Antwerpen. Het blijft een kwekerij tot 1952, wanneer de broers Georges en Robert De Belder het terrein kopen om er hun privé-verzameltuin van te maken.
Onder de leiding van Robert en Jelena De Belder groeit Arboretum Kalmthout uit tot een van de belangrijkste botanische collecties ter wereld. De honderden nieuwe planten die zij introduceren zijn afkomstig van vrienden en kwekers over de hele wereld. Ze verzamelen zaden in het wild en selecteren ook tal van nieuwe cultivars.
Naast het verzamelen van nieuwe planten, neemt het wetenschappelijke en educatieve aspect een belangrijke plaats in. In 1986 koopt het provinciebestuur van Antwerpen de terreinen aan. Op dit moment is het beheer, het onderhoud en de exploitatie in handen van een extern verzelfstandigd agentschap van de provincie Antwerpen. Het onderhoud wordt gedaan door vijf tuinmensen, aangevuld met vrijwilligers, stagiaires en mensen met een beperking of die hier werken in het kader van reintegratie.
In het arboretum zijn nauwelijks rechte lijnen, het is een speels geheel van grillig lopende paden en eilandborders. Er zijn veel, meer of minder zeldzame bomen, maar ook borders, een grote vijver en een bonsai-atelier. Onze gids vertelde veel over de geschiedenis en liet ons een aantal bijzonder planten zien. In dit late voorjaar bloeiden met name de rododendrons en azalea’s volop. Zo staan in het arboretum wel 27 soorten oude Gentse azalea’s. De gids toonde ons ook een bijzondere azalea, de Azalea Yakusiama. Een plant die afkomstig is van een onherbergzaam eiland in de buurt van Japan. De plant heeft zich aan het extreme klimaat op dit eiland aangepast door een dakpansgewijze plaatsing van bladeren en een bijzondere viltlaag aan de onderzijde van het blad. Bijzonder om de kracht van de natuur hierin weer eens te zien.

In de middag vertrokken we naar de Heemtuin in Rucphen. Deze tuin is in 1978 aangelegd in een samenwerking van de gemeente, het Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant en de natuurwerkgroep om een beschermde werkplek te bieden aan mensen die, al dan niet tijdelijk, in het reguliere bedrijfsleven geen plek kunnen vinden.
In de Heemtuin zijn allerlei verschillende leefgebiedjes ingericht die oorspronkelijk in deze regio voorkomen, zoals een eiken-berkenbosje, droge en vochtige heide, struwelen, een akkerlandje etc. Op deze manier is een buitengewoon interessant en natuurlijk ogend gebied ontstaan. Het beheer is in handen van vrijwilligers. Men probeert te voorkomen dat bepaalde delen overwoekerd worden door gras, of andere ongewenste planten, om andere, kwetsbaarder planten te beschermen, maar men streeft vooral naar een natuurlijk evenwicht. Veel laat men dan ook aan de natuur over, zo waren sommige kardinaalsmutsen behoorlijk aangetast door de rupsen van de gestippelde nachtvlinder. Dit beschadigt de planten niet en de rupsen bieden weer voedsel voor de talrijke vogels in de tuin. Bij de vijver was veenpluis te zien, hier wordt geprobeerd een stukje veen te ontwikkelen met wollegras en veenbes. Het resultaat van het jarenlang consequent toepassen van deze wijze van beheer is dat er tal van zeldzame planten in de tuin te vinden zijn, die op de rode lijst staan, zoals bijvoorbeeld zonnedauw.
Om klokslag 18.00 uur waren we met een voldaan gevoel weer terug in Tilburg. Een gezellige dag met andere tuinliefhebbers en bezoek van twee compleet verschillende, maar beide zeer interessante tuinen.  Kitty Kolen-Megens

Voorjaarsevent in Goirle

Op zaterdag 9 april kon, na uitstel door Corona, eindelijk weer het voorjaarsevent in Goirle worden georganiseerd op het terrein van de Heemkundekring in Goirle. In het kader van het 125 jarig bestaan van onze afdeling kreeg het Event een extra feestelijk tintje. Er waren marktkramen voor alle deelnemers geplaatst, de zon scheen en de frisse wind werd gecompenseerd door een warme drank met iets lekkers waarvoor Cobi had gezorgd.
In totaal zijn er ongeveer 400 bezoekers geweest, dus er was de hele dag een gezellige aanloop van mensen. Ze konden onder andere informatie krijgen over de Goôlse geheimen, de inrichting van een duurzame tuin, het biodiversiteitsteam, de bijenteelt en onze eigen vereniging. We hebben ook wat nieuwe leden erbij gekregen. De kinderen werden vermaakt door de jeugd van het Natuur Lab met een speurtocht en er liepen heel wat kinderen over het terrein van het Heem op zoek naar beest-jes en plantjes. Daarnaast waren er ook biologisch gekweekte planten te koop, boerderijproducten en honing. De actie ‘tegel eruit, plant erin’ liep jammer genoeg minder goed dan we hadden verwacht. Er zijn maar weinig tegels ingeleverd. De beschikbare plantjes die over waren hebben we gedurende de dag uitgedeeld aan bezoekende kinderen, die blij met een door hen gekozen exemplaar naar huis gingen. De loterij, met prijzen die iets met de tuin te maken hadden, was een groot succes. Aan het eind van de dag waren bijna alle lootjes verkocht en de prijzen uitgedeeld! Al met al was het een geslaagd event, dat we volgend jaar zeker weer gaan organiseren. Thérèse Sparidaens

Lezing over klimaatbestendige tuinen door Margareth E.C.M. Hop

In dit jubileumjaar heeft het bestuur van de Tilburgse afdeling van Groei & Bloei geprobeerd (nog meer dan anders), een boeiend programma samen te stellen met lezingen en excursies. Iedere tuinbezitter heeft te maken met klimaatveranderingen en zal nagedacht hebben over wat dat voor hem of haar betekent. Margareth Hop werd uitgenodigd om op 15 maart haar visie te geven over dit probleem. Dat deed ze met een spreekbeurt met de titel: ‘Een tuin voor het nieuwe klimaat’. Gehouden op dinsdag 15 maart in het Natuurmuseum Brabant.
Mevrouw Hop maakte duidelijk wat de problemen zijn voor onze tuinen door de klimaatverandering en wat we daar aan kunnen doen.
Die klimaatverandering kent twee kanten, het is in sommige periodes droger en langer droog en aan de andere kant regent het soms meer en veel langduriger. Ze had om deze problemen aan te gaan heel wat suggesties. Sommige zijn heel voor de hand liggend, maar daar wordt niet altijd bij stilgestaan.
Ze gaf aan: op plekken die gemakkelijk kunnen opwarmen kies je naast schaduw gevende planten voor een lichte bestrating.
En bij welke planten: kies dan voor droogte-specialisten (cactussen, vetplanten), diep wortelende planten (bijvoorbeeld els, druif, tamarisk) en zogenaamde ‘ontsnappers’ door vroege bloei (gebroken hartje, bloembollen).
Op dezelfde manier pakte ze het probleem van te veel water aan met praktische voorbeelden. En natuurlijk gaf ze daarbij suggesties voor planten die daar bij helpen.
Mevrouw Hop vertelde haar verhaal heel overzich-telijk en duidelijk en dat maakte van deze avond een succes. Ze bleek verder open te staan voor vragen uit het publiek, dat royaal aanwezig was. Het bestuur stelde met genoegen vast dat er ook veel niet-leden waren. Het jubileumprogramma is met deze avond op een goede manier van start gegaan. Theo Cuijpers