Tilburg

Lezing over klimaatbestendige tuinen door Margareth E.C.M. Hop

In dit jubileumjaar heeft het bestuur van de Tilburgse afdeling van Groei & Bloei geprobeerd (nog meer dan anders), een boeiend programma samen te stellen met lezingen en excursies. Iedere tuinbezitter heeft te maken met klimaatveranderingen en zal nagedacht hebben over wat dat voor hem of haar betekent. Margareth Hop werd uitgenodigd om op 15 maart haar visie te geven over dit probleem. Dat deed ze met een spreekbeurt met de titel: ‘Een tuin voor het nieuwe klimaat’. Gehouden op dinsdag 15 maart in het Natuurmuseum Brabant.
Mevrouw Hop maakte duidelijk wat de problemen zijn voor onze tuinen door de klimaatverandering en wat we daar aan kunnen doen.
Die klimaatverandering kent twee kanten, het is in sommige periodes droger en langer droog en aan de andere kant regent het soms meer en veel langduriger. Ze had om deze problemen aan te gaan heel wat suggesties. Sommige zijn heel voor de hand liggend, maar daar wordt niet altijd bij stilgestaan.
Ze gaf aan: op plekken die gemakkelijk kunnen opwarmen kies je naast schaduw gevende planten voor een lichte bestrating.
En bij welke planten: kies dan voor droogte-specialisten (cactussen, vetplanten), diep wortelende planten (bijvoorbeeld els, druif, tamarisk) en zogenaamde ‘ontsnappers’ door vroege bloei (gebroken hartje, bloembollen).
Op dezelfde manier pakte ze het probleem van te veel water aan met praktische voorbeelden. En natuurlijk gaf ze daarbij suggesties voor planten die daar bij helpen.
Mevrouw Hop vertelde haar verhaal heel overzich-telijk en duidelijk en dat maakte van deze avond een succes. Ze bleek verder open te staan voor vragen uit het publiek, dat royaal aanwezig was. Het bestuur stelde met genoegen vast dat er ook veel niet-leden waren. Het jubileumprogramma is met deze avond op een goede manier van start gegaan. Theo Cuijpers