Tilburg

Jaarverslag Groei & Bloei afdeling Tilburg e.o. 2020

Het is wel een heel speciaal jaar geweest. Aanvankelijk zag het er allemaal nog goed en gewoon uit. De winterwandeling in januari in De Kaaistoep werd meegelopen door 25 leden en was bijzonder interessant en verhelderend. Op 6 maart konden we nog terecht bij de firma Capi Europe voor ook al weer een interessante excursie.
Daar waren 26 leden aanwezig, die na afloop allemaal een vogelvoederkastje cadeau kregen. Alle andere activiteiten zijn gecanceld vanwege de coronacrisis. Géén tegelactie op 28 maart, géén lente event in Goirle op 18 april, géén tuinen bezoeken in juni, géén bloemschikken en géén kerst-bloemschikken.
De cursisten voor de bloemschikcursussen hebben het restant lesgeld terugontvangen. Zo mogelijk worden de afgelaste activiteiten verschoven naar een latere datum in 2021 of nog later, wie weet. Het gaat daarbij om: bezoek Kersenhof (juni 2020 gepland), Ontwikkelboerderij (augustus), Wellenseind (oktober) en de lezing door Bram van Beurden van de Stichting Stadsbomen Tilburg (november).
We hebben natuurlijk wel vergaderd: in januari en juni life, op andere momenten digitaal via het programma ZOOM. En uiteraard kon nog net de Algemene Leden Vergadering doorgaan op 20 februari.
Er was een fotowedstrijd uitgeschreven voor alle voor alle leden van onze afdeling, maar de deelname daar aan is minimaal geweest. Slechts twee leden hebben foto’s ingestuurd. We hebben tijdens de bestuursvergaderingen overlegd over het plannen van activiteiten tijdens het jubileumjaar 2022. Dan bestaat onze afdeling 125 jaar, een moment om toch zeker even bij stil te staan. Maar ook deze voorbereidingen liggen nu even helemaal stil. We hopen natuurlijk allemaal dat deze periode van inactiviteit ons niet al te veel nadeel zal berokkenen. Op 1 januari 2020 hadden we 216 leden. In de loop van het jaar hebben 38 leden hun lidmaatschap opgezegd en meldden 28 nieuwe leden zich aan. Op dit moment is het ledental van onze afdeling dus 206.
Het verzenden van de Nieuwsbrief per mail verloopt doorgaans erg goed. Nog slechts 11 leden ontvangen deze brief per post. En dat betekent dus een welkome besparing op ons jaarlijks budget. Tilburg, 23 maart 2021, Ton van den Boom, secretaris

 

Donderdag 20 februari 2020 Algemene Ledenvergadering Groei & Bloei

Wij nodigen alle leden uit voor de jaarvergadering.
Datum en tijd: donderdag 20 februari, aanvang 19.30 uur
Plaats: MFA De Symfonie, Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg.
Telefoon 013 455 38 00

Agenda:

 • Opening door de voorzitter
 • Notulen van de jaarvergadering 2019. Deze notulen kun je opvragen bij de secretaris ajmvdboom(at)home.nl
 • Jaarverslag van de secretaris
 • Jaarverslag van de penningmeester
 • Verslag van de kascontrolecommissie
 • Bestuursverkiezing: alle bestuursleden blijven beschikbaar
 • Plannen voor 2020
  • Planning van acviteiten
  • Begroting 2020
 • Rondvraag
 • Inhoudelijk deel jaarvergadering: De Eetbare Tuin

DE EETBARE TUIN

Na het formele deel van de jaarvergadering willen we ook dit keer een interessant inhoudelijk onderwerp bespreken: de eetbare tuin. We sluiten hiermee aan bij het thema van de Naonale Tuinweek in juni. We zien de laatste jaren andere vormen van (moes)tuinieren opkomen. Waar men vroeger een moestuin had uit noodzaak, zijn er nu heel andere moetien waarom mensen hier aan beginnen. Meer dan ooit is de moestuin, het
kweken van eten, verbonden met de wereld rondom ons. Het gaat voor veel tuinliefhebbers niet alleen om een leuke hobby of om gezondheid, maar ook om aandacht voor bio-diversiteit, de bijen, de milieukosten van het wereldwijde voedseltransport etc. De manier waarop voedsel wordt verbouwd is vaak ook anders dan in het verleden: op kleine schaal zoals bij de vierkante meter moestuin, in kleine tuinen of balkons, maar ook vaker samen met anderen in allerlei nieuwe initiatieven. Deze nieuwe vormen van het produceren van voedsel zien we bijvoorbeeld in perma-cultuur moestuinen, voedselbossen en de Herenboeren.
Twee van deze initiatieven hebben we uitgenodigd voor het informele deel van onze jaarvergadering. John Vermeer vertelt iets over de ontwikkelingen van het voedselbos in Brabant en de initiatiefnemers van de Coöperatie Herenboeren Goedenjd vertellen iets over de start van dit project in Alphen. Uiteraard is daarna gelegenheid om vragen te stellen en/of met elkaar in gesprek te gaan. Wij sluiten de avond uiterlijk 22.00 uur af.