Tilburg

GEZOCHT BESTUURSLEDEN: VOORZITTER EN VERSTERKING PR

Het bestuur van de afdeling Groei & Bloei afdeling Tilburg e.o. is op zoek naar twee enthousiaste leden die willen aanschuiven in ons bestuur. Het gaat om een voorzitter en daarnaast iemand die versterking kan bieden aan het vullen van de website, het maken van de Nieuwsbrief en PR activiteiten, met de bedoeling om deze functie mettertijd over te nemen.

Taken van de voorzitter

 • Voorbereiden en leiden van de algemene ledenvergadering en bestuursvergaderingen
 • Zorgen dat besluiten genomen worden en ook uitgevoerd
 • Coördineren en uitvoeren van bestuurswerkzaamheden
 • Regelmatig aanwezig zijn bij activiteiten
 • Alert zijn op sfeer en betrokkenheid van leden binnen de vereniging en bestuur
 • Verwelkomen nieuwe leden per mail
 • Vertegenwoordigen van de vereniging
 • Initiatief nemen met betrekking tot visieontwikkeling en toekomstig beleid van de vereniging

Taken bestuurslid PR / communicatie

 • Algemene coördinatie van de communicatie en voorlichting binnen de  vereniging G&B afdeling Tilburg.
 • Zorgen dat de communicatiekanalen zoals de website, Nieuwsbrief, Facebook actueel zijn en op elkaar afgestemd. NB: op enkele onderdelen zijn ook andere vrijwilligers actief
 • Maken van de Nieuwsbrief en deze versturen. De content/inhoud komt van de Programmacommissie en bestuursleden
 • Handig zijn in het bewerken en plaatsten van foto’s op de website en in de Nieuwsbrief
 • Bijhouden van het email adressenbestand voor de Nieuwsbrief
 • Content uit de Nieuwsbrief en (pers)berichten van andere organisaties waarmee we samenwerken plaatsen op de website (Typo3, een eenvoudig content management systeem)
 • Hiervoor kunt u een cursus volgen die de landelijke Vereniging Groei & Bloei organiseert.
 • Bijwonen van de bestuursvergaderingen (4 tot 5 maal per jaar), waar o.a. het programma en de inhoud van de Nieuwsbrief besproken wordt
 • Schrijven van artikelen en persberichten is een pré, maar niet noodzakelijk

Bent u geïnteresseerd in een van deze functies of heeft u vragen? Neem dan contact op met Kitty Kolen voorzitter, k.kolen(at)home.nl of Mieke van Doorn, PR mieke.van.doorn(at)planet.nl.  Er is ook de mogelijkheid om een tijdje mee te lopen.

 

TOFFE TUINEN ROUTE TILBURG 15 en 16 juni 2024

Wat ís een toffe tuin?

In onze ogen is dat een gezonde, water- en natuurvriendelijke tuin!
Deze hoeft niet groot te zijn of onder architectuur te zijn ontworpen, het gaat om (bio)diversiteit en een portie creativiteit. De open dagen zijn zo leuk vanwege al deze gedeelde inspiratie en gezelligheid.

Wist je dat meer dan 40% van het Tilburgs oppervlak in handen is van bewoners? Dat is dus best veel grond waar waar we zelf iets kunnen doen aan een mooiere, toekomstbestendige leefomgeving. Want, je wist het vast al: Door verstening worden de stad en dorpen steeds heter, we hebben steeds meer last‌ ‌van‌ ‌piekbuien‌ ‌en‌ ‌de‌ ‌biodiversiteit‌ ‌holt‌ ‌hard‌ ‌achteruit.‌ ( Zonder bijen geen fruit!)
We kunnen natuurlijk zelf ook water opvangen en zorgen voor meer diversiteit. Het is heel leuk om te zien hoe iedereen dat doet vanuit eigen smaak en voorkeur.
Elke Toffe Tuin is bijzonder op eigen wijze. Van moestuin tot bloemenparadijs, van samenwerk/buurttuin tot creatieve stadstuin.

De 11e editie! 

Tot vorig jaar organiseerde stichting Op Groene Voet de open tuinen routes. Elke keer met een ander, op dat moment actueel thema:
In ‘17-’18 en ’19 waren dat ‘blauwe tuinen’ gericht op wateropvang en klimaatbestendigheid
– In 2020 ging de route langs o.a. de ‘10 Tofste Tuintjesvan Tilburg’
– 2021 vond je samenwerkende creatieve Toffe Tuinen & Mooie Makers
– In 2022 kwam in het thema #stadsnatuur alles samen.
– In 2023 groeiden we #grenzeloos, met Groei&Bloei Tilburg, verder tot Goirle:)

In 2024 is het thema‘Natuur is ook cultuur’
Want, alles wat wij doen in onze tuin, behoort tot zowel de stadsnatuur als onze cultuur. Van moestuinieren, zon aanbidden, rusten, watergeven en wel/niet snoeien, knutselen, spelen en eten!

Andere indeling in 2024
Vanwege alle bezoekers die graag de route op de fiets rijden of willen wandelen, delen we dit jaar het totale gebied op in 2 delen en 2 dagen: 

ZATERDAG 15 juni Tilburg WEST: alles links van Ringbaan West
ZONDAG 16 juni Tilburg OOST: alles rechts van Ringbaan West

Meer weten? Ga dan naar https://toffetuinen.nl/