Tilburg

Welkom bij Groei & Bloei
Tilburg

Uitgelicht

125 jarig bestaan

Zin om het jubileum '125 jaar bestaan' mee te organiseren? Lees dan hoe je je hiervoor kunt opgeven!

Meer

Terugblik 2020

Mee geweest met een activiteit? Hier kun je het nogmaals meebeleven.

Meer

Onze activiteiten in 2021

Onze activiteiten in 2021

Meer

Jaarverslag Groei & Bloei afdeling Tilburg e.o. 2020

Het is wel een heel speciaal jaar geweest. Aanvankelijk zag het er allemaal nog goed en gewoon uit. De winterwandeling in januari in De Kaaistoep werd meegelopen door 25 leden en was bijzonder interessant en verhelderend. Op 6 maart konden we nog terecht bij de firma Capi Europe voor ook al weer een interessante excursie.
Daar waren 26 leden aanwezig, die na afloop allemaal een vogelvoederkastje cadeau kregen. Alle andere activiteiten zijn gecanceld vanwege de coronacrisis. Géén tegelactie op 28 maart, géén lente event in Goirle op 18 april, géén tuinen bezoeken in juni, géén bloemschikken en géén kerst-bloemschikken.
De cursisten voor de bloemschikcursussen hebben het restant lesgeld terugontvangen. Zo mogelijk worden de afgelaste activiteiten verschoven naar een latere datum in 2021 of nog later, wie weet. Het gaat daarbij om: bezoek Kersenhof (juni 2020 gepland), Ontwikkelboerderij (augustus), Wellenseind (oktober) en de lezing door Bram van Beurden van de Stichting Stadsbomen Tilburg (november).
We hebben natuurlijk wel vergaderd: in januari en juni life, op andere momenten digitaal via het programma ZOOM. En uiteraard kon nog net de Algemene Leden Vergadering doorgaan op 20 februari.
Er was een fotowedstrijd uitgeschreven voor alle voor alle leden van onze afdeling, maar de deelname daar aan is minimaal geweest. Slechts twee leden hebben foto’s ingestuurd. We hebben tijdens de bestuursvergaderingen overlegd over het plannen van activiteiten tijdens het jubileumjaar 2022. Dan bestaat onze afdeling 125 jaar, een moment om toch zeker even bij stil te staan. Maar ook deze voorbereidingen liggen nu even helemaal stil. We hopen natuurlijk allemaal dat deze periode van inactiviteit ons niet al te veel nadeel zal berokkenen
Op 1 januari 2020 hadden we 216 leden. In de loop van het jaar hebben 38 leden hun lidmaatschap opgezegd en meldden 28 nieuwe leden zich aan. Op dit moment is het ledental van onze afdeling dus 206.
Het verzenden van de Nieuwsbrief per mail verloopt doorgaans erg goed. Nog slechts 11 leden ontvangen deze brief per post. En dat betekent dus een welkome besparing op ons jaarlijks budget. Tilburg, 23 maart 2021, Ton van den Boom, secretaris

125-JARIG BESTAAN VAN ONZE AFDELING

Het 125-jarig bestaan is in 2022 aan de orde. Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 2019 hebben we met de toen aanwezige leden een brainstromsessie gehouden om ideeën op te doen voor de viering van dit heugelijke feit. Talloze interessante suggesties zijn genoteerd. Maar de realisatie daarvan moet nu dus handen en voeten gaan krijgen. Het bestuur is te klein om dit allemaal zelf op zich te nemen. Wel zullen enkele bestuursleden een werkgroep vormen om het totale programma te coördineren. Maar we hebben meer handen nodig…
Daarom roepen wij (nogmaals) leden op zich aan te melden om voor een korte en overzichtelijke tijd zitting te nemen in een werkgroep die één van de nog te plannen activiteiten in dat jaar zal gaan regelen. Elke werkgroep zal worden bijgestaan door een bestuurslid.
Dus: kom erbij! Als we er iets moois van willen maken, dan moeten we dat ook samen regelen. Aanmelden kan bij de secretaris Ton van den Boom. Telefoon 013 455 38 91 of e-mail ajmvdboom(at)home.nl. We hopen dat het storm gaat lopen!

JUBILEUMBOEK KAAISTOEP

Ter gelegenheid van het 25-jarig onderzoek in de Kaaistoep geeft de KNNV-afdeling Tilburg het boek De Kaaistoep uit. Het boek is geschreven door Paul van Wielink, Ron Felix, Jaap van Kemenade, Ad Mol, Theo Peeters, Guido Stooker en 23 gastauteurs en bevat bijdragen over 25 jaar onderzoek, de onderzoekers en de biodiversiteit in het gebied. Het is een prachtig boek van ruim 700 pagina’s, met veel beeldmateriaal. Het boek is voor € 25,- online te bestellen en te koop bij de boekhandels Livius en Gianotten in Tilburg en Buitelaar in Goirle.
Het boek bevat enorm veel foto’s en info over alle planten, vogels, insecten, amfibieën enz. Afgelopen januari (2020) zijn we met 25 leden van G&B afd. Tilburg e.o. onder begeleiding van een IVN gids in een klein deel van de Kaaistoep geweest. De tijd was toen te kort om er een goed beeld van te krijgen. Als u interesse heeft om er meer over te weten te komen is het boek te lenen in de bibliotheek of eventueel te bestellen via de boekhandel. Verdere info hierover is te vinden op: https://www.knnv.nl/afdeling-tilburg/boek-de-kaaistoep
Cees van Abeelen

 

 

 

Tuinlog

12 Jun

Harry Hakvoort

Applaus voor…

12 Jun

Veris-lente

Week 23 2021 Na zomer nu ook tropisch in de lente

Meer

Agenda

Er zijn geen agenda items gevonden